Om PromoSeeds

PromoSeeds Scandinavia är den skandinaviska delen av PromoSeeds-gruppen. Vi är representerade med eget kontor i Stockholm, (servar även Polen),Helsingfors(servar de baltiska länderna) och Köpenhamn(servar även Norge).

Vi finns även i Polen(servas av Sverige) samt i de Baltiska länderna(servas av Finland).

Sedan 1991 har vi levererat starka och omtalade samt uppskattade produkter med aspekt på gröna reklam- och gåvoartiklar.

Genom ett långvarigt och tätt dagligt samarbete på de 4 nordiska marknaderna (Norge betjänas f n från Köpenhamn), har vi möjlighet att leverera de riktiga lösningarna till vår kunder, nationellt eller internationellt.

PromoSeeds-gruppen finns därutöver i Holland, Frankrike, Storbrittanien, Tyskland, Spanien, Italien, USA samt med eget inköpskontor i Fjärran Östern. Varje PromoSeeds-verksamhet är med sina respektive specialiteter och sin egen produktion en viktig del av kedjan. Konstant vidareutveckling och nytänkande inom de kreativa avdelningarna, kvalitetskontroll i laboratoriet i Holland och en flexibel produktions- och distributionskapacitet garanterar att vi står rustade för order i alla upplagor och storlekar. Mindre upplagor klarar vi lokalt utan att sätta alla i organisationen i arbete, och större upplagor genom att placera produktionen där det är mest ekonomiskt och tidsmässigt mest lämpligt.