Säsongs-produkter

Varje säsong har sinb särprägel, naturen har mycket att bjuda på vid varje årstid. Vi kan erbjuda gröna produkter som hör till respektive årstid.  

Idag har vi lyckligtvis även möjligheten att låna lite från andra årstider, många nya blommor, planter och gröna produkter är vidareförädlade och kan nu brukas inomhus på andre årstider än det de ursprungligen var avsedda för.

Högtider och bemärkelsedagar har skapat många gröna traditioner, som ofta förknippas och symboliseras med blommor, natur och gröna produkter. Kampanjer och aktiviteter skall planeras och beställas i god tid. är nhämtar du litet inspiration från våra omtalade produktioner under åren här.